Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2019/2020

Dla kandydatów

Kierunki kształcenia dla dorosłych

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

PROWADZI

NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

w roku szkolnym 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące (tryb zaoczny) – trzyletnia szkoła średnia ogólnokształcąca

dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej,  kończąca się maturą.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą podjąć naukę w liceum od klasy drugiej.

 

Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego : wiek min. 18 lat, świadectwo ukończenia niższego szczebla.

Szkoła Policealna (tryb zaoczny) – dwuletnia szkoła dla absolwentów szkół średnich kończąca się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje  zawodowe i uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie:

 • technik informatyk
 • technik rachunkowości

Warunki przyjęcia do Szkoły Policealnej: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Zajęcia  odbywają się: w systemie zaocznym (sobota i niedziela  – dwudniowe zjazdy dwa lub trzy razy w miesiącu).

Wymagane dokumenty: podanie, 2 zdjęcia (format: 37/52 mm.), wypełniona ankieta personalna (do pobrania w p.118), świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, w przypadku zmiany nazwiska – odpis aktu z małżeństwa (lub inny dokument).

Dokumenty przyjmuje i  informacji udziela Sekretariat Szkoły dla Dorosłych – p.118,

tel. 71-314-30-41 wew. 111

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

fax: (0-71)314 30 41 wewn. 115, Sekretariat Szkoły dla Dorosłych pok. 118, tel. (0-71) 314 30 41 wewn.111,

www.zsp.olesnica.pl, e-mail: sekretariat@zsp.olesnica.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

zaprasza

od września 2014r. na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

–  w kursach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez względu na wykształcenie,

–  jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia,

– w trakcie kursu po zakończeniu każdej z kwalifikacji (ilość kwalifikacji uzależniona jest od zawodu), słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz międzynarodowy certyfikat z wyszczególnieniem profilu umiejętności i kompetencji,

po zdobyciu wszystkich kwalifikacji w zawodzie (jednej, dwóch, niekiedy trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego absolwent kursu ma możliwość uzyskania dyplomu technika,

– warunkiem uzyskania zawodu technika jest posiadanie wykształcenia średniego – na kurs w zawodzie technika zapraszamy wszystkich, którzy je mają bądź planują jego zdobycie (wykształcenie średnie możesz uzyskać w Szkole dla Dorosłych ZSP),

– kursy zawodowe ułatwiają zdobycie zawodu – podział zawodu na kwalifikacje umożliwia szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W pokrewnych zawodach wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie na kursie lub w szkole kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

– wszystkie kursy są zupełnie bezpłatne,

TECHNIK INFORMATYK

– K1 Montaż i eksploatacja komputerów

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

– K2 Projektowanie lokalnych sieci

komputerowych i administrowanie sieciami

– K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz

danych oraz administrowanie bazami

TECHNIK EKONOMISTA

– K1 Planowanie i prowadzenie działalności

w organizacji

– K2 Prowadzenie rachunkowości

TECHNIK HANDLOWIEC

K1 Prowadzenie sprzedaży

– K2 Prowadzenie działalności handlowej

TECHNIK SPEDYTOR

– K1 Organizacja i nadzorowanie transportu

– K2 Obsługa klientów i kontrahentów

TECHNIK MECHANIK

– K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– K2 Organizacja i nadzorowanie procesów

produkcji maszyn i urządzeń

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

K1 Prowadzenie rachunkowości

– K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin

publicznych

– SPRZEDAWCA

K1 Prowadzenie sprzedaży

– MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających

• Szkoła jest  przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

(winda, toalety, podjazdy)

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

fax: (0-71)314 30 41 wewn. 115, Sekretariat Szkoły dla Dorosłych pok. 118, tel. (0-71) 314 30 41 wewn.111,  www.zsp.olesnica.pl, e-mail: sekretariat@zsp.olesnica.pl

Gabinet pedagoga

Gabinet Pedagogiczno – Psychologiczny
Pedagog: mgr Małgorzata Kamińska

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: godz. 8.00 do 13.00
czwartek: godz. 12 do 17.00

 

W mojej pracy do głównych obowiązków należy podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych. Kieruję się zasadą dyskrecji, odpowiedzialności za pełny rozwój ucznia, ufności, podmiotowości oraz bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju ucznia.

Zapraszam wszystkich uczniów, którzy :

 

 • Czuja się bardzo samotni wśród rówieśników
 • W swoim odczuciu nikt ich nie rozumie
 • Mają problemy rodzinne
 • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
 • Nie potrafią poradzić sobie z przeżywaną sytuacją
 • Zamierzają pomagać innym
 • Mają trudność w nauce
 • Chcą ujawnić i rozwijać swoje uzdolnienia
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

 

Zapraszam rodziców, którzy:

 

 • Potrzebują wsparcia i pomocy w wychowaniu swojego dziecka
 • Zauważyli niepokojące zachowania swojego dziecka
 • Nie wiedzą w jaki sposób znaleźć odpowiednich specjalistów
 • Szukają przyczyn trudności dziecka w szkole

Gabinet medyczny

Gabinet Profilaktycznej Opieki Zdrowotnej nad uczniami

Pielęgniarka inż. Barbara Pawlak pracuje na zasadzie umowy z NFZ.
Gabinet czynny codziennie w godzinach 8 do 15.

W gabinecie udziela się:

 • porad ambulatoryjnych
 • pierwszej pomocy
 • wykonuje się: testy przesiewowe (pomiar wagi, wzrostu, badanie ciśnienia, badanie wzroku) badanie kręgosłupa oraz w ramach profilaktyki zdrowia prowadzona jest promocja zdrowia.

XVI Edycja Krajowego Konkursu Produkcik

Konkurs ,,Produkcik” w dniach 02-04 czerwca 2011 r.

Finał konkursu Produkcik 2011, organizatorem turnieju jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Z grona kilkuset miniprzedsiębiorstw, funkcjonujących w całej Polsce do finału dostało się 30 szkolnych firm.

czytaj dalej

Świetlica i aula

Uczniowie oczekujący na lekcje mogą przebywać w świetlicy i auli szkolnej. Przy muzyce, w towarzystwie kolegów z klasy można nie tylko porozmawiać, ale także pouczyć się.

Spośród wielu możliwości zajęć w świetlicy na szczególną uwagę zasługują gry planszowe. Poza ogólnie znanymi i dostepnymi jak warcaby czy szachy w naszej świetlicy mamy wiele nowych, znanych nielicznym a podziwianych przez wielu. MANKALA, SAP, ABALONE czy JUNGLE SPEED. W auli o powierzchni 293 m2 są organizowane prelekcje dla kilku klas, akademie, apele, zebrania, zabawy, wywiadówki oraz rady pedagogiczne i inne uroczystości szkolne.

Obiekty sportowe

Na obiekty sportowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych składają się:

 

 • sala gimnastyczna (dł. 40 m szer. 15 m)
 • kryta pływalnia (dł.  25 m szer. 10 m)
 • siłownia pow., 92 m2,
 • sala tenisa stołowego (pow.56 m2)
 • boiska do piłki siatkowej, ręcznej, koszykowej i nożnej.

W obiektach odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne oraz organizowane są różne zawody sportowe.

Radiowęzeł

Szkoła ma własną sieć radiową. Na wszystkich korytarzach i w obiek­cie sportowym są umieszczone głośniki. Nadawać mogą zarówno dyrektorzy ze swoich gabinetów, jak i uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych z tzw. „radioli”.

Radiowęzeł – trochę, tu pusto

Uczniowska działalność obejmuje swoim zasięgiem całą szkołę, natomiast dyrektorzy mogą nadawać również na wybrane sektory szkoły. Uczniowie szybko zaangażowali się w szkolne „radio”, co przerwę przesyłane są życzenia, komunikaty oraz różnorodna muzyka. Dyrektorzy korzystają z systemu radiowego w sprawach istotnych dla szkoły i uczniów, robią tzw. radiowe apele lub podają do wiadomości ważne ogłoszenia.

Kontakt

Adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

Tel. (071) 314 30 41; fax (071)314 30 42

Sekretariat uczniowski pok. 119 – tel. (071) 314 30 41 wew. 116

e-mail: sekretariat@zsp.olesnica.pl

adres internetowy: http://www.zsp.olesnica.pl/

Studio telewizyjne

Szkoła posiada własną wewnętrzną telewizję przewodową, za pomocą której, na życzenie nauczycieli, z jednego pomieszczenia (studia) można nadać filmy do każdej sali lekcyjnej. Stwarza to możliwość dołączenia materiału filmowego do prowadzonej lekcji. Zadanie połączenia się ze studiem ułatwia sieć wewnętrznej telefonii głośnomówiącej. Dostęp do materiału filmowego mają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Czas przygotowania filmu do realizacji zamówienia wynosi max. 5 min, w zależności od tego, gdzie na taśmie znajduje się oczekiwany program.

Wszystkie audycje nagrywane są w systemie VHS, materiał filmowy zgromadzony jest na kasetach magnetowidowych VHS, jest ich na ok. 1200 godzin projekcji. Filmy można wykorzystać na lekcjach:

Współtwórca studia telewizyjnego – Pan mgr Stanisław Różycki

 

 • o tematyce krawieckiej
 • języka angielskiego
 • fizyki
 • chemii
 • ekologii
 • maszynoznawstwa
 • technologii
 • przysposobienia obronnego
 • WT
 • geografii
 • języka polskiego
 • gastronomii
 • towaroznawstwa
 • ekonomii
 • historii
 • przysposobienia do życia w rodzinie

Ze studia można nadać w jednym czasie 10 różnych audycji do różnych klas lub jednej audycji do wszystkich klas jednocześnie (np. przemówienie dyrektora, apel szkolny przygotowany przez młodzież).

Od wielu lat sprzętem radiowo-telewizyjnym i organizacją całego studia zajmuje się p. Tadeusz Zygadło.

Obraz szkoły

Główny budynek znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 67/69, przy trasie nr 8 Wrocław-Warszawa. Baza materialna szkoły rozmieszczona jest na dwóch działkach zlokalizowanych w Oleśnicy: przy ul. Wojska Polskiego o powierzchni 5,7 ha oraz przy zbiegu ulic Lwowskiej i Krzywoustego o powierzchni 0,43 ha.

Szkoła od strony ul. Wojska Polskiego

Na wymienionych działkach znajduje się 25 obiektów o łącznej powierzchni zabudowanej 22700 m2 w 430 pomieszczeniach. W budynku szkolnym mieści się 47 sal lekcyjnych, często nazywanych gabinetami lub pracowniami. Warto wyróżnić tu 5, 3 pracownie laboratoryjne (kierunk mechaniczy), 2 sale do nauki przedmiotów spożywczo-handlowych, 2 sale do nauki elektrotechniki i automatyki, 6 sale do nauki mechanicznych przedmiotów zawodowych, 5 sal do nauki ekonomicznych przedmiotów zawodowych oraz aula, świetlica, biblioteka i studio RTV. Lekcje wychowania fizycznego mogą odbywać się w sali gimnastycznej o powierzchni 672 m2, na krytym basenie 965 m2, w siłowni 92 m2, w sali tenisa stołowego 56 m2 lub na boiskach do piłki siatkowej, ręcznej i nożnej.

Parter

Naukę własną uczniowie mogą odbywać w kompleksie czytelniczo-bibliotecznym (181 m2), gdzie zgromadzono około 32 tys. woluminów i 40 tytułów czasopism i gazet. W czytelni znajdują się 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli oraz kącik multimedialny tworzące Szkolne Centrum Informacji. . Wypożyczalnia zajmuje ok. 120 m2, a czytelnia 61 m2. W czytelni odbywają się cykliczne lekcje przysposobienia czytelniczego i informacyjnego. 
Uczniowie w oczekiwaniu na lekcje mogą przebywać w świetlicy szkolnej i auli, oglądając telewizję satelitarną lub wybrane filmy. Prelekcje dla kilku klas, studniówki, zebrania rad pedagogicznych itp. odbywają się w auli o powierzchni 293 m2.

 

Piętro z widokiem na windę

 

Ponadto w budynku szkoły na parterze znajdują się: sklepik, ciąg szatni uczniowskich, a na pierwszym piętrze oprócz 8 pomieszczeń administracyjnych zlokalizowane są: radiowęzeł, pokój nauczycielski, gabinety: dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga szkolnego, gabinet stomatologiczno-zabiegowy. Na drugim piętrze już od ponad 25 lat działa studio szkolnej telewizji kablowej, przesyłając na życzenie nauczycieli filmy do poszczególnych gabinetów. Studio posiada dydaktyczne filmy na ponad 1000 godzin projekcji.

Winda

Internat może pomieścić około 200 chłopców i dziewcząt, jednak z uwagi na dzisiejsze realia społeczno-gospodarcze, wykorzystywany jest zaledwie częściowo przez Społeczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Podobny los spotkał bazę nauki zawodu, czyli warsztaty szkolne, gdzie część pomieszczeń, zwłaszcza z terenu byłej odlewni, wydzierżawiono w celach komercyjnych.

Obecnie na terenie ZSP obowiązują identyfikatory wyróżniające uczniów naszej szkoły i zapewniające im bezpieczeństwo. Szkoła posiada windę oraz zabezpieczenia alarmowe i całodobowy nadzór pracowników administracji.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa powstała na bazie Państwowego Liceum Mechanicznego I stopnia, przekształcona na 3 letnią w roku szkolnym 1957/58, kształciła w zawodach: formierz odlewnik, modelarz, ślusarz maszynowy, ślusarz mechanik, ślusarz spawacz, ślusarz parowozowy, tokarz, frezer, operator obrabiarek skrawających, traktorzysta mechanik, krawiec, krawiec odzieży damskiej lekkiej, rolnik, mechanizacja rolnictwa, rolnik mechanizator.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca dla Młodocianych – kształciła w klasach sprofilowanych we wszystkich zawodach.

Technikum Mechaniczne– (4-letnie) kształciło w zawodach-specjal­nościach: technik odlewnik, technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem, technik mechanik o specjalności budowa maszyn i silników.

Technikum Mechaniczne – (5-letnie) kształciło w zawodach-specjal­nościach: technik odlewnik, technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem, technik mechanik o specjalności metrologia warsztatowa, technik mechanik o specjalności budowa kotłów, technik mechanik o specjalności obróbka cieplna.

Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne – (4-letnie) przemianowane na Pedagogiczną Szkołę Techniczną, a następnie na Pedagogiczne Studium Techniczne. Szkoła kształciła nauczycieli praktycznej nauki zawodu o specjalnościach: obróbka skrawaniem, technologia odlewnictwa, obróbka cieplna, metrologia warsztatowa.

Liceum Zawodowe– kształciło w specjalnościach: obróbka skrawa­niem, mechanik kierowca pojazdów samochodowych.

Technikum Mechaniczne – 3 letnie na podbudowie ZSZ kształciło w zawodach – specjalnościach: technik odlewnik, technik mechanik o spe­cjalności obróbka skrawaniem.

Liceum Ekonomiczne – (4-letnie) szkoli w zawodach: technik ekono­mista o specjalności finanse i rachunkowość, technik ekonomista o spe­cjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

Liceum Handlowe – (4-letnie) szkoli techników handlowców