Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2019/2020

Dla kandydatów

Otrzęsiny 2009

Szkoła nasza stanowi ważny punkt na „szlaku poszukiwaczy złota”, które w tym przypadku stanowi substytut wiedzy i jest zaprzeczeniem Wergiliuszowskiego „auri  sacra  fames” („Eneida”) . Każdego roku do  naszych  bram  przybywają z „dzikiego zachodu” nowi kowboje (uczniowie) by zgłębiać tajniki złotej wiedzy.

Nie inaczej było także w tym roku.

W siódmym dniu października miały miejsce otrzęsiny westmanów, przygotowane przez klasy: IV TE Pani mgr Anny Kocik i IV TM Pani mgr Urszuli Jasińskiej.
Otrzęsiny połączone były z uroczystym ślubowaniem na sztandar szkoły „żółtodziobów”, którzy zobowiązali się przestrzegać praw stanowiących konstytucję naszej szkoły.
Nad ładem i porządkiem w Western City, w które przekształciła się na czas uroczystości szkoła, czuwał szeryf Pan mgr Jacek Stala w towarzystwie swojego zastępcy Pana mgr Krzysztofa Rzepki.

Potyczka plemion…

Pełne dumy plemiona (czyli klasy) od samego początku toczyły ze sobą zażarty bój w wielu trudnych konkurencjach o miano plemienia dominującego w rezerwacie,.
Z każdej klasy wybrano dwóch najmężniejszych wojowników, którzy musieli stawić czoła sześciu zadaniom, którymi były m.in.: „strzelanie z łuku”, „indiańskie narty”, „tor przeszkód”.
Wszystkie plemiona walczyły bardzo zaciekle, ale wygrać mogło tylko jedno.
Zwycięzcami okazali się wojownicy z klasy 1a zi, którzy w nagrodę otrzymali niespodziankę w postaci stogu siana wręczoną przez organizatorów, czyli uczniów klas IV TE i IV TM.

70rocznica wybuchu II wojny światowej

Dnia 17 września w Auli szkolnej odbył się Apel poświęcony
70 rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Na apel zaproszono Dyrektora ZSP Pana mgr Jacka Stalę, Grono Pedagogiczne i wszystkie
klasy naszej szkoły.

Pierwszego września br. minęła siedemdziesiąta rocznica agresji Niemiec wobec Polski dająca początek II wojnie światowej.
Siedemnastego września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granice II RP wypełniając tym samym zobowiązanie zawarte w tajnym protokóle, który stanowi dodatek do paktu Ribbentrop-Mołotow.
Opuszczone przez sojuszników, osamotnione, będące w trakcie mobilizacji Wojsko Polskie bohatersko stawiało opór obu najeźdźcą starając się wykonać niewykonalny rozkaz obrony integralności państwa. W maju 1945 roku polskie Siły Zbrojne stanowiły czwartą pod względem liczebności armię aliantów.
Do rangi symboli waleczności urosła obrona Westerplatte, obrona Helu, bitwa nad Bzurą (armie „Poznań” i „Pomorze”), bezprecedensowa obrona Wizny przez batalion forteczny kpt. Władysława Ranigisa – nazywana polskimi Termopilami, obrona Warszawy i kończąca kampanię 1939 roku zwycięska bitwa pod Kockiem stoczona przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga.

Chwała dzielności żołnierskiej – Gloria Virtuti Militari!

mgr Barbara Szewczyk

W dniu 17 września 2009 klasa II TE pod kierownictwem Pani mgr Aleksandry Szyszki przygotowała uroczysty apel poświęcony 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, który zaszczycił swoją obecnością Dyrektor ZSP Pan mgr Jacek Stala wraz ze swoimi zastępcami.
Na apel zaproszono także Grono Pedagogiczne i wszystkie klasy naszej szkoły.
Za muzyczno-wokalną stronę apelu odpowiedzialny był zespół „Złodzieje czasu”, którego opiekunką jest Pani mgr Barbara Szewczyk. Zespół wystąpił w składzie: Łukasz Karkulowski, Tomasz Kulmatycki, Paweł Graca, Maciej Włodarczyk i Bartek Dorociak.
Oprawę audio-wizualną przygotowali: Krystian Kaliciak i Kamil Sikora z klaty II TI
Autorką scenografii była Pani mgr Barbara Szewczyk.

W Pałacu Prezydenckim

Z wizytą w Pałacu Prezydenckim

11 marca 2009 roku w Pałacu Prezydenckim 13 kobiet wynalazców otrzymało z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego ordery. Świadkiem tej uroczystości miała zaszczyt być jedna z uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy Paulina Trzópek. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej- Curie otrzymała imienne zaproszenie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uroczyste spotkanie wynalazczyń. Jako opiekun towarzyszyła uczennicy mgr Bogusława Torska. Paulina miała okazję wysłuchać słów prezydenta, który w tym dniu zwracał się przede wszystkim do kobiet. Niech panie wierzą w siebie- zachęcał prezydent.
Apelował o cierpliwość i wytrwałość w poszukiwaniu nowych dróg. W nagrodę za wniesienie istotnego wkładu w rozwój polskiej techniki wyróżnione kobiety otrzymały Krzyże Oficerskie i Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.
Za wzór wszystkim słuchaczom prezydent postawił jedyną kobietę-Polkę, która uzyskała nagrodę Nobla w dziedzinie naukowej. Marii Skłodowskiej-Curie poświęcony był również 30 minutowy film. Wszyscy zebrani z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli zaprezentowany materiał.
Po części oficjalnej Paulina mogła porozmawiać z pozostałymi uczniami, laureatami konkursu, który otworzył im drzwi nie tylko do Paryża, ale również do Pałacu Prezydenckiego.
Przy smacznym ciastku i kawie w pięknej oranżerii pałacu młodzież wspominała podróż Śladami Marii Skłodowskiei-Curie. Błyszczące oczy wybitnych uczniów z całej Polski, którzy w tym dniu stali się gośćmi Głowy Państwa, mówiły: Wierzymy w siebie i jesteśmy gotowi do twórczych poszukiwań!

 

Autor: Bogusława Torska

Nowy Rok

grafika.jpg
grafika.jpg
DYREKCJA
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
życzy wszystkim nauczycielom i pracownikom
dużo zdrowia, cierpliwości oraz optymizmu  
w Nowym Roku 2009

Mikołajki 2008

Tradycyjnie w dniu 5.12.2008 r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili dzieci niepełnosprawne w ośrodku w Dobroszycach. Przygotowali program  artystyczny i paczki. Następnie udali się do klubu środowiskowego „Kuźnia”, gdzie kontynuowali mikołajkową wyprawę sprawiając dużą frajdę najmłodszym podopiecznym placówki. Nagrodą dla organizatorów całego przedsięwzięcia była radość ze strony obdarowanych.

Konkurs o Marii Skłodowskiej-Curie

Ogólnopolski konkurs wiedzy
o życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej- Curie

Dnia 28 kwietnia 2008 roku w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się rozdanie nagród laureatom konkursu o wiedzy, życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs zorganizowany został przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz Komitet Obchodów Rocznic: 140. urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, 75. otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie, 40. otwarcia muzeum uczonej. Obejmował gimnazja, licea i zespoły szkół noszące imię Marii Skłodowskiej- Curie na terenie całej Polski oraz inne szkoły zainteresowane konkursem. Miał on postać trójetapową. Pierwsze dwa etapy sprawdzały wiedzę uczniów z zakresu fizyki, atomistyki, chemii oraz historii. Do etapu trzeciego zakwalifikowało się 58 uczniów z różnych szkół. Wśród nich znalazły się również trzy uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy: Paulina Trzópek, Andżelika Karczmarz i Joanna Lis.
Dziewczęta rozpoczęły pracę zgodnie z regulaminem III – ostatniego etapu. Zadaniem ich było wykonanie pracy w trzech różnych kategoriach( do wyboru): prezentacja multimedialna, praca plastyczna lub literacka. Organizatorzy oczekiwali od autorów wyeksponowania postaci Marii Skłodowskiej- Curie w początkach XX wieku i dostrzeżenia konsekwencji jej działań jako uczonej, Polki, kobiety.
Każda z uczennic miała inne spojrzenie na tę postać, dlatego prace przybrały różne formy .Andżelika i Paulina zdecydowały się ukazać wyjątkowość patronki w sposób literacki. Pierwsza z nich stworzyła esej z elementami pamiętnika( wspomnienia córki Skłodowskiej)     i skupiła się na przedstawieniu postaci Skłodowskiej jako wybitnej uczonej. Paulina uznała, że jedynie poezja jest w stanie wyrazić wrażliwość słynnej Polki, dlatego stworzyła cykl sonetów ukazujących jej kobiecość. Dla Joanny forma multimedialna była najodpowiedniejszą do ukazania wytrwałości uczonej. Prace były przemyślane i perfekcyjnie dopracowane.
Doceniła to komisja przydzielając naszym uczennicom miejsca I, II, III w poszczególnych kategoriach. 28 kwietnia Paulina, Andżelika i Joanna wraz ze swoimi rodzicami oraz nauczycielkami sprawującymi opiekę nad konkursem paniami Urszulą Wolińską i Bogusławą Torską wzięły udział w uroczystym spotkaniu na Politechnice Warszawskiej.
Uroczystość rozpoczęła się przy pomniku Marii Skłodowskiej- Curie. Laureatki konkursu złożyły w hołdzie najwybitniejszej Polce bukiet kwiatów.
Następnie wszyscy goście przenieśli się do Auli Małej, w której organizatorka imprezy omówiła trzy etapy konkursu i podziękowała młodzieży za zaangażowanie                 i wykazanie się ogromną wiedzą o życiu i dokonaniach uczonej. Całą uroczystość uświetniła pani Barbara Wachowicz, która wygłosiła gawędę o słynnej Polce. Patrząc na wyróżnioną młodzież głośno i z przekonaniem mówiła: ”Wierzę w przyszłość naszego narodu…”.          W swojej wypowiedzi zacytowała fragment jednego z sonetów Pauliny, który malował postać Skłodowskiej-matki ciepłej i opiekuńczej. Echem odbijały się od ścian auli słowa:
Twe dzieci to kwiaty rosnące w ogrodzie;
Ty jesteś jabłonią pośród nich,
Otaczasz je opieką i chronisz przed złem.
Na koniec pisarka zaprosiła trzy laureatki pierwszych miejsc do odczytania fragmentów swoich prac. Wszyscy zebrani mogli w całości wysłuchać Sonetu XIII, w którym młoda poetka przyznaje, że naród polski przepełnia duma, a pamięć o Marii Skłodowskiej- Curie nigdy nie zaginie.
Po wystąpieniu laureatek nastąpiło wręczenie nagród. Młodzież otrzymała aparaty cyfrowe, MP3 oraz książki. Zdobywcom I miejsc w każdej kategorii organizatorzy zasponsorowali wyjazd do Paryża i udział w zwiedzaniu miasta pod hasłem” Paryskimi śladami Marii Skłodowskie-Curie”. Paulina Trzópek uczennica, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, będzie miała okazję w październiku 2008 roku odwiedzić miejsca, w których rodziły się odkrycia zmieniające oblicze świata. Być może ze szczytu wieży Eiffla popłyną słowa jednego z sonetów „ Do M…”.

SUPER INFORMATYK III – etap 2

Wyniki Konkursu

W dniu 08.04.2008 odbył się konkurs informatyczny „Super Informatykedycja III – etap 2. Został przeprowadzony w pracowni informatycznej 204. Etap 2 polegał na rozwiązaniu sześciu zadań praktycznych. Łączna ilość punktów jaką można było zdobyć to: 36 punktów.
Do spółzawodnictwa przystąpiło 10 uczniów.  Komisja konkursowa podliczyła punkty z etapu 1 i 2 i stwierdziła że zwycięzcą konkursu „Super Informatyk” edycji III w roku szkolnym 2007/2008 został: Łukasz Gabrysiak z klasy 2a zarzadzanie informacji. Po sprawdzeniu zadań konkursowych stwierdzono, że poziom zawodów był na bardzo wysokim poziomie.
Członkowie komisji konkursowej składają gratulacje wszystkim uczestnikom biorącym udział w współzawodnictwie. Zapraszamy za rok.
Dokładny wykaz wyników załączamy poniżej.

LP

Imię i Nazwisko

Klasa

Punkty Etap I

zad 1

zad 2

zad 3

zad 4

zad 5

zad 6

Punkty Etap II

Łączna ilość punktów

1

Gabrysiak Łukasz

kl.2aZi

41

6

6

6

6

5

0

29

70

2

Pietrysza Wiktor

kl.1aZi

41

4

5

5

5

5

4

28

69

3

Puczkowski Tomasz

kl.3Lo

41

6

5

6

0

5

4

26

67

4

Rupental Wojciech

kl.3Zi

41

6

6

6

0

0

3

21

62

5

Graba Damian

kl.1aZi

41

4

5

4

1

4

0

18

59

6

Jurczak Łukasz

kl.1bZi

40

4

5

4

0

5

0

18

58

7

Perdek Bartosz

kl.1bZi

40

4

5

4

0

3

0

16

56

8

Szczepaniak Agata

kl.1aZi

43

3

4

4

0

0

0

11

54

9

Makuch Sandra

kl.1aZi

40

3

5

5

0

0

0

13

53

10

Kuchczyński Mateusz

kl.1aZi

41

3

4

0

0

3

0

10

51

11

Błandziński Slawomir

kl.3Zi

42

0

0

0

0

0

0

0

42

12

Charemski Jan

kl.2bZi

41

0

0

0

0

0

0

0

41

13

Bogdanowicz Sylwia

kl.3Zi

40

0

0

0

0

0

0

0

40

14

Dobosz Karolina

kl.3Zi

40

0

0

0

0

0

0

0

40

15

Adamczuk Arek

kl.3Zi

40

0

0

0

0

0

0

0

40

Komisja konkursowa w składzie:

– mgr Jan Tychański
– mgr Dariusz Rzepka

SUPER INFORMATYK III – etap I

W dniach od 25.03.2008 do 01.04.2008 odbył się konkurs informatyczny „Super Informatykedycja III. Został przeprowadzony w klasach zarządzanie informacji. Etap I polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 46 pytań. Do spółzawodnictwa przystąpiło 101 uczestników.

Po sprawdzeniu zadadań konkursowych Komisja konkursowa stwierdziła, że poziom zawodów był wysoki.
Zawodnicy znajdujacy sie w ponizszej tabeli zakwalifikowali się do etapu II Konkursu.

Klasyfikacja ogólna:
lp. Nazwisko i imię Punkty Klasa
1 Szczepaniak Agata 43 kl. 1a Zi
2 Błandziński Slawomir 42 kl. 3 Zi
3 Kuchczyński Mateusz 41 kl. 1a Zi
4 Graba Damian 41 kl. 1a Zi
5 Pietrysza Wiktor 41 kl. 1a Zi
6 Charemski Jan 41 kl. 2b Zi
7 Makuch Sandra 40 kl. 1a Zi
8 Perdek Bartosz 40 kl. 1b Zi
9 Jurczak Łukasz 40 kl. 1b Zi
10 Bogdanowicz Sylwia 40 kl. 3 Zi
11 Dobosz Karolina 40 kl. 3 Zi
12 Adamczuk Arek 40 kl. 3 Zi
13 Gabrysiak Łukasz 2E kl. 2a Zi
14 Puczkowski Tomasz 2E kl. 3 Lo
15 Rupental Wojciech 2E kl. 3 Zi

Komisja konkursowa w składzie:

– mgr Jan Tychański
– mgr Dariusz Rzepka

Wicemistrzynie hokeja juniorek w ZSP

WICEMISTRZYNIE POLSKI JUNIOREK W HOKEJU NA TRAWIE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OLEŚNICY

26 marca w ZSP swoje umiejętności zaprezentowały wicemistrzynie Polski juniorek w hokeju na trawie. Po krótkiej prezentacji zespołu składającego się z zawodniczek grających w klubach wrocławskiego Polaru oraz Łoziny, zawodniczki pokazały sprzęt sportowy jakim uprawia się tą egzotyczną jak na nasz kraj dyscyplinę sportu. Uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w prezentacji sprzętu, a po zapoznaniu się z regulaminem gry, niektórzy zdecydowali sie na udział w krótkim meczu pokazowym.

Zawodniczki popisały sie w trakcie pokazu różnymi umiejętnościami odbijania piłki kijem hokejowym oraz strzałami z dystansu do bramki. Nasi uczniowie grali wspólnie z młodymi zawodniczkami zachowując się z szacunkiem należnym mistrzyniom. Wiele akcji wywoływało u licznie zgromadzonych kibiców salwy śmiechu i radości. Spotkanie trwało jedną lekcję i wzbudziło zainteresowanie młodzieży szkolnej. Tak mało jeszcze znana dyscyplina sportu, zwłaszcza w wydaniu tak młodych zawodniczek spotkała sie z miłym przyjęciem ze strony starszych kolegów z ZSP. Być może część zawodniczek, która nie ukończyła jeszcze 15 roku życia trafi w przyszłości do naszej szkoły i zaszczepi ten fantastyczny sport wśród naszych uczniów. Mamy przecież salę spełniającą wymogi gry w hokeja halowego i potrzeba jedynie chęci ze strony naszych uczniów do trenowania tej bardzo widowiskowej dyscypliny sportu.

Mając nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie podziękowaliśmy naszym koleżankom z Łoziny słodyczami i życzeniami zdobycia Mistrzostwa Polski.

Międzynarodowy Dzień Bibliotek

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH

24 października 2006 nasza biblioteka szkolna miała swoje święto. W tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Święto jest organizowane od 1999 roku przez INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANSHIP – IASL.


Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną role bibliotek w życiu szkoły, w tym nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Z tej okazji zorganizowałyśmy w bibliotece wystawę pt. „Przypadki Jej Królewskiej Mości Książki”. Na ekspozycję składały się:

  • Hobby naszych uczniów – w tym miejscu wyeksponowałyśmy zbiory słuchacza szkoły zaocznej Tomasza Grzesiaka, który od wielu lat pasjonuje się myślistwem. Na jego zbiory składają się między innymi pierwsze wydanie „Ustawy łowieckiej”, czasopisma łowieckie, obrazy.
  • Książki z autografem – znalazły się tutaj książki z księgozbioru bibliotecznego opatrzone autografem autora, np. Krystyny Siesickiej, Bohdana Zadury, ks. Jana Twardowskiego, ks. Wacława Buryły. Autografy te „zdobyliśmy” uczestnicząc z młodzieżą w spotkaniach autorskich organizowanych w szkole i poza nią.
  • Książki dziwne i ciekawe – wyeksponowałyśmy w tym miejscu książki od tradycyjnej do książki na nośnikach elektronicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się największa książka w naszej bibliotece (waga kilkanaście kilogramów, wysokość 40 cm, 1131 s.) „Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej”. Jest to dar Fundacji Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej z autografem Małgorzaty Niezabitowskiej. Ciekawostką jest również to, że pozycja ta ukazała się w nakładzie dwutysięcznym, a nasz egzemplarz ma numer 1088. Obok niej leżały miniatury książkowe (8 cm wysokości). Ciekawą formę dla uczniów stanowiły tzw. książki „składanki”.
  • Nasze najstarsze książki – ekspozycja obejmowała najstarsze książki znajdujące się w bibliotece np. „Pan Tadeusz” z 1945 r. – dar Rady Polonii Amerykańskiej, „Pan Geldhab” z 1945 r., „Uprawa i zbieranie roślin zielarskich” z 1946 r. (58 nr inwent.), „Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej” z 1946 r. (158 nr inwent.), „Promieniotwórczość” z 1947 r. (75 nr inwent.), Historia starożytna z 1947 r. (16 nr inwent.).

Wystawę zwiedzali uczniowie indywidualnie i całymi klasami wraz z nauczycielami. Wszyscy wpisywali się do zeszytu odwiedzin. Każdy gość w tym dniu częstowany był słodyczami.