Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Gala PCEiK 2015

   19 czerwca 2015r. w MOKiS-ie odbyła się uroczysta  Gala podsumowująca Powiatowe Konkursy Przedmiotowe.

   Uczniowie naszej szkoły – laureaci konkursów, wraz z opiekunami, wzięli udział w uroczystości.

   Dyrektor PCEiK-u, mgr Grażyna Dłubakowska, zwracając się do zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów, podkreśliła, że chlubą dla szkoły i środowiska jest mieć ucznia pełnego twórczego niepokoju, poszukującego ciekawego świata, którego nauczyciel umiejętnie poprowadzi w świat nauki, nagrodzi wyniki i pozwoli odczuć satysfakcję z sukcesów. czytaj dalej

Podsumowanie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy w roku szkolnym 2014/2015

„Jeśli wiesz, dokąd chcesz płynąć, każdy wiatr będzie Ci sprzyjał” Seneka

Po raz drugi uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na spotkanie z dyrekcją szkoły
i nauczycielami, aby podsumować swoje tegoroczne osiągnięcia w różnych dziedzinach.
„Wielu z tych uczniów zostało już nagrodzonych za swoje sukcesy, dzisiaj otrzymają oni dodatkowe gratulacje i okolicznościowe dyplomy – odczytała prowadząca galę uczennica kl.I TE. Dyrektor szkoły wręczył uczniom certyfikaty IT SZKOŁY oraz dokumenty nadające kwalifikacje do obsługi koparko-ładowarek i wózków jezdniowych z napędem silnikowym. czytaj dalej

Konkurs „Podróż po krajach Półwyspu Skandynawskiego”

W piątek 12.06.2015 odbyła się druga edycja konkursu geograficzno –historycznego w języku polskim i angielskim „Podróż po…” przygotowana przez Ewę Herbut, Sabinę Stalę i Katarzynę Kowalską-Pachucką. Ideą konkursu jest zdobywanie wiedzy na temat geografii, historii, kultury i sztuki wybranych krajów. Tegoroczni uczestnicy poszerzali wiadomości na temat krajów Półwyspu Skandynawskiego.
Eliminacje składają się z dwóch etapów: części pisemnej w języku polskim oraz z części ustnej, w języku angielskim. Drugi etap konkursu to ustna prezentacja na temat wybranej postaci, bądź zespołu pochodzącego z omawianych krajów. Uczniowie byli oceniani za zawartość merytoryczną, bogactwo językowe, poprawność, płynność wypowiedzi, opanowanie pamięciowe oraz wymowę. Tegoroczne prezentacje przybliżyły nam m.in.: sylwetkę Alfreda Nobla, Astrid Lindgren, Karola Linneusza, czy zespołu Abba. czytaj dalej

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi
Adama Kawalca
Nauczyciela języka polskiego
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
Jego nagłe odejście pozostawiło
Uczucie głębokiej pustki i niedowierzania.

To niedowierzanie nie opuszczało zebranych na cmentarzu w dniu 13 czerwca – przyjaciół, sąsiadów i uczniów Adama Kawalca.

Nad trumną naszego Kolegi, w imieniu społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – słowa pożegnania wygłosiła pani dyrektor – Jadwiga Skorek, która podkreśliła, że dwudziestu lat pracy nie wystarczyło, aby do końca poznać naszego Kolegę, ale to dosyć, by towarzyszyło nam dziś uczucie pustki, której nie da się wypełnić. Zabraknie nam odwagi i uporu Adama Kawalca, którymi pokonywał swoje słabości i bariery stawiane przez los.

Bardzo wzruszające słowa skierował do przybyłych na uroczystość pogrzebową wychowawca zmarłego Adama Kawalca – pan Stanisław Różycki. Przypomniał lata szkolne i sukcesy swojego zdolnego i wrażliwego Ucznia. Tę wrażliwość zachował Adam w swojej pracy pedagogicznej, czego dowodem była liczna obecność jego wychowanków na uroczystości pożegnania.

Trudno będzie zapełnić pustkę, jaką pozostawił swoim odejściem nasz Kolega i Przyjaciel – Adam Kawalec.

Koleżanki, Koledzy i Uczniowie z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

II Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów

2.06.2015 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie odbył się II Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów (ze szczególnym uwzględnieniem Żydów ze Śląska). Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu namysłowskiego, powiatów sąsiadujących z województw: opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego. czytaj dalej