Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI za nami

16.11.2015 r.(poniedziałek)
Spotkanie z wykładowcą akademickim Robertem Mendruniem, przedstawicielem Międzynarodowej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. W spotkaniu, które miało charakter warsztatów, uczestniczyli uczniowie technikum w zawodzie technik spedytor. Tematem warsztatów były zagadnienia związane z analizą ofert spedycyjnych i zasadami współpracy z kontrahentami.


17.11.2015r.(wtorek)
Spotkanie z oleśnickimi gimnazjalistami w trakcie którego uczniowie gimnazjum oraz ekonomiści z klasy 2 uczestniczyli w grze edukacyjnej „Kaczki” .Gra jest symulacją działań przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej. Uczniowie mogli praktycznie doświadczyć efektu działania popytu i podaży ,konkurencji oraz szeroko pojętego marketingu w stworzonych przez siebie firmach. Młodzi ludzie uczestnicząc w grze mieli okazję sprawdzić się w pracy zespołowej, w pełnieniu określonych ról oraz w umiejętności efektywnego wykorzystania czasu. Uczestnikom towarzyszyły pozytywne emocje oraz dobry humor.
Grę przygotowała i przeprowadziła Anna Kocik.

Tego dnia nauczyciele przedmiotów ekonomicznych przygotowali także dla gimnazjalistów lekcje otwarte, których celem było przybliżenie informacji o czynnościach wykonywanych przez ekonomistów ,handlowców oraz spedytorów w życiu zawodowym.
Przyszli spedytorzy ,pod czujnym okiem nauczycieli Agnieszki Walichnowskiej oraz Wiesława Szymczykiewicza ,wypełniali dokumentację transportowo-spedycyjną oraz formowali ładunek przy użyciu palet, pasów zabezpieczających oraz folii.

Uczniowie technikum handlowego wspomagali gimnazjalistów w wypełnianiu wniosku CEIDG-1 służących do rejestracji działalności handlowej, dokumentacji magazynowej. Wspólnie tworzyli wywieszkę cenową związaną z promocją. Przygotowując towar do sprzedaży i realizując zamówienie klienta w punkcie sprzedaży detalicznej obsługiwali metkownicę, kasę fiskalną. Uczniowie gimnazjum poznawali także funkcjonowanie przedsiębiorstwa handlowego w oparciu o program magazynowo-sprzedażowy Subiekt
Z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego Gratyfikant sporządzali dokumentację osobową dla przyszłych pracowników. Grupa gimnazjalistów tego dnia korzystała z gościnności oraz z fachowej pomocy nauczycieli Magdaleny Szkudlarek oraz Edyty Noczyńskiej.


Ekonomiści z klasy III i IV wspólnie z młodszymi kolegami z gimnazjum opracowywali biznes plan dla własnej działalności oraz ,jako przyszli pracownicy banku ,naliczali odsetki od zaciągniętego kredytu. Sporządzali także dokumenty magazynowo-sprzedażowe oraz kadrowo-płacowe z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania finansowo-księgowego. Gimnazjaliści ,w trakcie tych zajęć, mogli doświadczyć konkretych czynności zawodowych charakterystycznych dla pracowników administracyjno-ekonomicznych. Lekcje przebiegły w miłej atmosferze. Nas całością czuwał nauczyciel przedmiotów ekonomicznych Katarzyna Peśla.
18.11.15(środa)
Spotkanie z pracownikiem naukowym WSB we Wrocławiu Panem Jarosławem Kłosowskim. Tematem spotkania ,w którym uczestniczyły klasy 2te,4te,4th,4tm były zagadnienia dotyczące przywództwa w grupie, stylów kierowania oraz kompetencji niezbędnych młodym ludziom do sprawnego funkcjonowania w organizacji oraz w kontaktach interpersonalnych

20.11.2015 r.(piątek)

Konkurs szkolny „Przedsiębiorca na rynku – przedsiębiorca teoretyczny czy praktyczny?” , w którym wzięły udział klasy: III i IV Technikum w zawodzie technik handlowiec

Celem konkursu było:
– kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych oraz uświadomienie jak ważną rolę odgrywają one w dzisiejszym szybko rozwijającym się rynku,
– utrwalenie zagadnień ekonomicznych i prawnych wykorzystywanych w pracy handlowca
Konkurs składał się z dwóch etapów.
Etap I obejmował pytania z zakresu: marketingu, przedsiębiorczości, ekonomiki handlu i prawa.
Etap II był ukierunkowany na umiejętności praktyczne. Uczniowie przede wszystkim musieli wykazać się znajomością kunsztu handlowego związaną miedzy innymi z :
– organizacją sprzedaży
– wypełnianiem dokumentacji magazynowej
– planowaniem działalności handlowej
– obsługą klienta

List gratulacyjny dla ZSP w Oleśnicy

Dnia 24 listopada br. Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu nadała naszej szkole tytuł „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu”. Uzasadnieniem nadania tytułu są najwyższe wyrazy uznania i szacunku za pracę na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności naszej szkoły.

Konkurs matematyczny „Jeden z dziesięciu”

W piątek, 20 listopada 2015r. w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny „JEDEN Z DZIESIĘCIU”. W rozgrywce wzięli udział uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Uczestnicy konkursu zmierzyli się z 100 pytaniami z różnych dziedzin matematyki, musieli pokonać przeciwników nie tylko wiedzą, ale i strategią wskazywania, czasami pomógł też los. Awans do finałowej trójki otrzymali: Dawid Gabor z kl. II MPS, Andrzej Hołda z kl. II MPS, Kacper Szczurek z kl. I SP. czytaj dalej

Wyróżnienie dla ZSP Oleśnica w rankingu IT – SZKOŁA

Miło nam poinformować, iż Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy otrzymał WYRÓŻNIENIE W RANKINGU IT – SZKOŁA – IV EDYCJA, Warszawa 2015.
Dyplom, w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjanych w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych podpisał Andrzej Żyławski – Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Dzień Patronki Szkoły

W poniedziałek 9 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Marii Skłodowskiej-Curie. Aby uczcić pamięć o wybitnej uczonej uczniowie klasy III TM wykonali okolicznościowy kącik poświęcony Patronce, a uczniowie klasy III i IV TI przygotowali i prezentowali doświadczenia naukowe. czytaj dalej

Rodacy – Bohaterom 2015

Po raz kolejny ZSP im. M. Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy włącza się w akcję RODACY-BOHATEROM „Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach” – Boże Narodzenie 2015 organizowaną przez wrocławskie Stowarzyszenie Odra-Niemen, które jest pomysłodawcą, głównym podmiotem i koordynatorem wszystkich działań. czytaj dalej