Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2019/2020

Dla kandydatów

Walentynkowe Potyczki Językowe

5 lutego 2020 r. odbyły się w naszej szkole Walentynkowe Potyczki Językowe. Do wspólnej zabawy przyłączyły się reprezentacje jedenastu klas pierwszych technikum i szkoły branżowej. Na wstępie uczennice klasy I TS p – Julia Herba i Nikola Wierzchołek przybliżyły zebranym historię Święta Zakochanych.
W walentynowy nastrój wprowadziły nas piękne wiersze miłosne recytowane przez uczniów: Patrycję Komendę, Bartłomieja Marcinkowskiego, Oliwię Panaś, Julię Przychodzień, Marię Ropuszyńska, Urszulę Rychlak i Ewę Wawrzycką.
Wyprawa w krainę miłości w różnych językach rozpoczęła się od zaprezentowania piosenek, wierszy, rymowanek, przygotowanych przez poszczególne klasy pod kierunkiem nauczycieli języków obcych. Drużyny rywalizowały także w konkurencjach w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Zmagania uczestników oceniała komisja w składzie: Katarzyna Kwaczyńska, Sylwia Nowogońska-Berłowska, Ewa Piątkowska-Mider, Ewa Tempiak i Jadwiga Woźniak. Po burzliwych obradach jury wyłoniło laureatów. Pierwsze miejsce w kategorii klas technikum zajęła reprezentacja I TI g, zaś w szkole branżowej zwyciężyła klasa I bWg. Zwycięzcy nagrodzeni zostali upominkami i dyplomami.

Walentynki zorganizowały bibliotekarki: Ewa Tempiak i Jadwiga Woźniak we współpracy z nauczycielami języków obcych.

Mamy nadzieję, że dla wszystkich uczestników impreza ta była nie tylko sprawdzianem umiejętności językowych, ale przede wszystkim wspaniałą zabawą.
Dodajmy też, że wielkim zainteresowaniem cieszyła się, uruchomiona wcześniej, Poczta Walentynkowa. Korytarze szkolne zostały ozdobione cytatami o tematyce miłosnej.

Czytelnicza lista przebojów

Nagrodę za aktywny udział w Czytelniczej Liście Przebojów stycznia 2020 r. otrzymała uczennica klasy  I TH g –  KORNELIA  MAKOWSKA. Gratulujemy! Prezentujemy też książkę miesiąca.

KSIĄŻKA STYCZNIA

Agnieszka Lingas-Łoniewska „Jesteś moja dzikusko”

Książka Agnieszki Lingas-Łoniewskiej to historia pewnej dziewczyny, która po śmierci matki musi zamieszkać z przyjaciółmi jej rodziny. Żyje w niej, starszy od nastolatki, chłopak. Jest on nerwowy i za pomocą pięści próbuje rozwiązywać wszelkie problemy. Gdy w jego domu pojawia się rudowłosa Natalia,  chłopak czuje tylko złość i niechęć. Dziewczyna jest jakby z innego świata i zupełnie nie pasuje do snobistycznego klimatu amerykańskiej szkoły. A tym bardziej  do zadziornego i egoistycznego Tony’ego. Jednak nie można walczyć z przeznaczeniem. Wkrótce nienawiść przemienia się w miłość.

Jest to kolejna powieść autorki, od której nie mogłam się oderwać. Ukazana jest  w niej prawda o  ludzkich uczuciach. Jakże często jest blisko od nienawiści do miłości. Czyta się lekko i przyjemnie. Gorąco polecam tę książkę!

Wyniki powiatowych zawodów piłki nożnej

Następujący chłopcy zajęli I miejsce w zawodach powiatowych w piłkę nożną (futsal) i awansowali do zawodów 1/2 wojewódzkich, zajmując III miejsce w składzie:

1. Maciej Surma IV TS

2. Adrian Pach IV TS

3. Łukasz Bińczycki IV TS

4. Marcin Wierzchowski IV TI

5. Dawid Kostoń III TM

6. Kacper Mazur III TS

7. Kacper Szymański I TIG

8. Jakub Terpis I TIG

9. Jakub Krasinkiewicz I TEG

10. Emil Zięba II OOS

11. Dawid Maliga I TMG

Grzegorz Jaros

Zabawy z muchą Fefe wśród przedszkolaków

31 stycznia 2020 roku udaliśmy się z członkami Klubu Empatyczek do
Przedszkola nr 3 w Oleśnicy. Naszym celem było dostarczenie
rozrywki dzieciom sześcioletnim. Tym razem wykorzystaliśmy zabawy
logopedyczne zawarte w książce Marty Galewskiej-Kustra „Z muchą na luzie
ćwiczymy buzie”.
W rolę narratorów wcieliły się: Nikola Wierzchołek i Julia Żuraw. Opowiedziały one  o pełnym przygód życiu muchy Fefe. Muszkę zagrała Ewa Wawrzycka, która
stworzyła bardzo udaną maskotkę owada. Wiele radości sprawiło dzieciom
„latanie” Fefe po przedszkolu. Rolę logopedy odegrała Julia Herba,
która zachęcała do poprawnego wymawiania słów. Członkowie Klubu
Empatyczek przygotowały również ciekawe ćwiczenia ruchowe. Wykonywanie
ich razem z dziećmi  było powodem do śmiechu. Wszystkie maluchy otrzymały podobiznę muchy do kolorowania. Mamy nadzieję, że zabawy z Fefe pozostaną  w ich pamięci.

Wyniki Szkolnego Turnieju w Tenisa Stołowego

W dniu 04.02.2020 r. w naszej szkole odbyły się zawody szkolne w tenisa stołowego. Oto wyniki:

Dziewczęta:

I miejsce: Małgorzata Lelonek III TS

II miejsce: Milena Żebracka II TS

III miejsce: Daria Szulc II TS

IV miejsce: Klaudia Poszwa III TS

Chłopcy:

I miejsce: Karol Bożęcki I TM

II miejsce: Patryk Świtoń IV TI

III miejsce: Marcin Kulka I TI

IV miejsce: Szymon Leśniewicz I TMP

Na zawody powiatowe w dniu 09.03.2020 r. do Międzyborza jadą trzy najlepsze dziewczęta i chłopcy.

Grzegorz Jaros

Szkolny Klub Mediatora

     Celem zorganizowania Szkolnego Klubu Mediatora jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz zmniejszeniem zjawiska agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej, w tym cyberbullyingu wśród uczniów. Bardzo ważnym zadaniem  mediacji jest zdobycie wiedzy z zakresu sprawiedliwości naprawczej. W dalszej perspektywie – zmniejszenie przestępczości nieletnich poprzez nabycie umiejętności rozwiązywania sporów we wczesnym stadium konfliktu.  

      Mediacje rówieśnicze to popularna metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na  rozwiązywaniu konfliktów z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora -ucznia, który pomoże poróżnionym stronom osiągnąć porozumienie, pomagając im prowadzić dialog i określić wspólne rozwiązania, korzystne dla obu stron.  

Mediacja pozwala stronom na:

 • przedstawienie faktów z własnej perspektywy
 • wyrażenie swoich uczuć
 • współdecydowanie w swojej sprawie
 • zamianę walki na konstruktywne działanie w kierunku rozwiązania problemu
 • zrozumienie wyrządzonej krzywdy, zadośćuczynienie, uzyskanie wybaczenia
 • naprawę i utrzymanie w przyszłości dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu.

    Procedura mediacji pomaga stronom zrozumieć tło i skutki konfliktu czy popełnionego czynu  oraz naprawić szkody moralne z udziałem bezstronnego mediatora.

 Mediatorem rówieśniczym może zostać uczeń:

Pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę klasy.

• Wyrażający chęć i wolę podjęcia się roli mediatora szkolnego.

• Przeszkolony w zakresie tematyki mediacji.  

 Mediatorem rówieśniczym może zostać uczeń:

Pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę klasy.

• Wyrażający chęć i wolę podjęcia się roli mediatora szkolnego.

• Przeszkolony w zakresie tematyki mediacji.  

Kto może być mediatorem rówieśniczym?

Uczeń, który:         

 • niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny,
 • cieszy się zaufaniem kolegów i nauczycieli,
 • reprezentuje wartości preferowane przez szkołę,
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swe umiejętności, a także
 • przejawia predyspozycje osobowościowe – jest otwarty na problemy innych ludzi,
 • nie posługuje się w swoim myśleniu stereotypami,
 • rozwiązuje spory bez korzystania przemocy,
 • jest tolerancyjny, szanuje innych niezależnie od ich poglądów i wartości, jakie wyznają.

Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezpieczne wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb i wspólne szukanie  satysfakcjonujących rozwiązań.

Jakie konflikty szkolne mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji rówieśniczej?    

 Mediacji rówieśniczej poddane mogą być konflikty i spory na płaszczyźnie:

 • uczeń – uczeń
 • uczeń – grupa uczniów
 • grupa uczniów – grupa uczniów

    O zamiarze przeprowadzenia mediacji oraz jej wynikach pedagog szkolny lub wychowawca klasy informuje (ustnie lub pisemnie) rodzica/prawnego opiekuna ucznia/uczniów- uczestników mediacji.

    Mediacja odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

 •  Dobrowolności – nikt nie może zmusić stronę/strony do mediacji, jest to decyzja samego ucznia czy chce do niej przystąpić.
 •  Akceptowalności – uczeń sam może wybrać osobę (spośród przeszkolonych mediatorów rówieśniczych), która będzie prowadziła spotkanie mediacyjne.
 •  Neutralności – mediator – zgodnie z zasadami mediacji. nie ocenia, nie podaje gotowych rozwiązań – pomaga jedynie rozwiązać problem
 • Poufności – wszystko co dzieje się w trakcie spotkania mediacyjnego zostaje miedzy jego uczestnikami, a jedynie wynik mediacji może być informacją jawną.
 • Bezstronności – każda z osób biorących udział w spotkaniu jest traktowana w taki sam sposób, na równi.

Można je przeprowadzić, gdy:

 • konflikt dotyczy tylko uczniów,
 • uczestnikami mediacji są uczniowie,
 • konflikt, który wydarzył się niedawno i można znaleźć jego rzeczywiste przyczyny.   

PROCEDURA MEDIACYJNA:

Na podstawie złożonego wniosku koordynator wyznacza mediatora szkolnego -ucznia.

 • Mediator szkolny dokonuje czynności wstępnych – zbiera podpisy od stron i wyznacza termin oraz miejsce pierwszego spotkania.
 • Mediator sporządza plan mediacji.

 Przebieg mediacji:

 • Rozpoczęcie mediacji, budowanie atmosfery zaufania i współpracy.
 • Umożliwienie wypowiedzi każdej ze stron pozostając neutralnym w roli mediatora.
 • Zdefiniowanie problemu.
 • Zachęcanie stron do szukania rozwiązań i ocena realność ich zastosowania.
 • Doprowadzenie do decyzji końcowych.
 • Osiągnięcie porozumienia i podpisanie ugody lub zakończenie mediacji bez porozumienia stron i sporządzenie notatki.

 DOKUMENTACJA Z MEDIACJI:

 • Z przebiegu mediacji mediator szkolny sporządza protokół, w którym zamieszcza następujące informacje:
 • Czas i miejsce mediacji;
 • Imiona i nazwiska oraz klasę uczestników sporu;
 • Imię i nazwisko mediatora.
 • Wynik mediacji.

Jeśli strony zawarły ugodę przed mediatorem zamieszcza się ją w protokole na piśmie.

Ugodę podpisuje mediator oraz strony uczestniczące w mediacji.

      Na początku szkolny mediator-uczeń  pracuje pod kierunkiem pedagoga -koordynatora, a następnie będzie  samodzielnie prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami.

Wszystkich zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszam i zachęcam do zaangażowania się w działalność Szkolnego Klubu Mediatora.

                 Koordynator Szkolnego Koła Mediatora- Małgorzata Kamińska( gabinet 107a)

„Peter Black”

Dnia 16 stycznia 2020 uczniowie naszej szkoły z klas 1 TEg, 1TIg, 1TSp, 1TEp, 1TMp, 2TS, 2TM, 4TS, pod opieką p. Katarzyny Kwaczyńskiej, p. Marty Żminkowskiej oraz p. Katarzyny Przybycień udali się na spektakl w języku angielskim „Peter Black”.

Tytuł spektaklu, który w polskim tłumaczeniu przypomina grę karcianą „Czarny Piotruś”, nie jest przypadkowy. Przed naszymi oczami odegrała się historia człowieka, który w ciągu jednego dnia stracił dosłownie wszystko. Kierowany podstawowymi potrzebami ludzkimi nauczył się cenić to, co w życiu jest naprawdę ważne.

Bezpośredni kontakt z językiem i artystyczne doznania na profesjonalnym poziomie zapewniło nam Centrum Teatralne z Krakowa.

Czytelnicza lista przebojów

Nagrodę za aktywny udział w Czytelniczej Liście Przebojów

grudnia 2019 r. otrzymała uczennica klasy  I TS p  JULIA  HERBA. Gratulujemy! Prezentujemy też książkę miesiąca.

KSIĄŻKA GRUDNIA

Thomas Harris „Milczenie owiec”

 Głównym bohaterem książki jest psychopata, który morduje kobiety i obdziera je ze skóry, szyjąc z nich dla siebie odzież. Szef Sekcji Behawioralnej zleca młodej studentce FBI rozmowę z odizolowanym od świata Lecterem. Ten ostatni rozpoczyna z dziewczyną diaboliczną grę, w której daje jej do zrozumienia, że wie coś na temat ostatnich zbrodni. Chcąc nie chcąc studentka FBI włącza się do śledztwa, nie zdając sobie sprawy, ile ją to będzie kosztowało. Udało się jej jednak rozwiązać zagadkę i dzięki temu uratować wiele kobiet przed zabójcą.

Milczenie Owiec to chyba najpopularniejsza powieść Harrisa. Harris wykreował chyba najbardziej zabójczego, a zarazem pełnego wdzięku i klasy socjopatę. Nieprzenikniona osobowość kanibala chyba najmocniej przyczyniła się do sukcesu powieści.

O tym, że jest to pasjonująca książka nie decyduje sama historia o seryjnym mordercy. Każdy szczegół jest tu dopracowany do perfekcji. Akcja rozwija się powoli, napięcie ciągle rośnie. Czytelnik z niecierpliwością czyta każdą stronę, myśląc tylko o tym, co za chwilę się wydarzy i czy uda się uratować ofiarę. Harris stworzył tak świetną powieść, gdyż historia wydaje się nam prawdziwa. Jednocześnie udało mu się  stworzyć tak specyficzny klimat, który w pełni oczaruje czytelnika. Gorąco zachęcam do lektury!

Sukcesy recytatorów ZSZ w Oleśnicy

12 grudnia 2019 r.  odbył się  23. Dolnośląski Turniej Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej. Najlepsi recytatorzy z województwa dolnośląskiego wystąpili w sali klubowej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu. Wśród nich znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy: Bartłomiej Marcinkowski z klasy I TH  i  Zuzanna Owczarek z klasy I TE .

Było to zwieńczenie XXIII Dolnośląskiego Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej, które w tym roku odbywało się pod hasłem “Do wolności ogień płonie” – mówi Franciszek Kula, organizator imprezy. Patronat honorowy nad turniejem objął Metropolita Wrocławski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Kurator Oświaty.

Laureatem pierwszego miejsca w kategorii “recytacja” został Bartłomiej Marcinkowski, który zaprezentował w trakcie konkursu wiersz “Rejtan” Jania Lechonia. Zuzanna Owczarek  również odniosła sukces w tej samej kategorii i zdobyła trzecie miejsce. Przedstawiła wiersz Stanisława Balińskiego „Ojczyzna Chopina”. Uczniów przygotowała Jadwiga Woźniak.

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali w marcu 2020 roku.                                                                                           Jadwiga Woźniak

Konkurs na „Kartkę świąteczną – Boże Narodzenie 2019”

Po raz kolejny  odbył się szkolny konkurs graficzny na „Kartkę świąteczną – Boże Narodzenie 2019”.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 45 uczniów z klas technikum informatycznego, spośród których wyróżniono trzy prace:

I miejsce – Anna Tempiak(klasa III Ti);

II miejsce – Paweł Stempniak (klasa IV TI);

III miejsce – Adrian Sobański (klasa III TI);

Gratulujemy i dziękujemy  za udział w konkursie.

Anna Tempiak – klasa III TI