Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

     1 września 1.09.2015r uroczystym apelem rozpoczął się rok szkolny w Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.
Zgromadzonych na dziedzińcu szkoły uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości powitał dyrektor-mgr Jacek Stala.
Wiele ciepłych słów skierował do uczniów klas pierwszych, którym życzył sukcesów i poczucia, że znaleźli się w dobrej nowoczesnej szkole, przygotowującej do zawodu.
     Po przemówieniu dyrektora czekała na uczniów niespodzianka.
Zaproszony na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej – dr Marek Natalii, który wręczył czeki nagród pieniężnych sześciorgu uczniom, którzy zdobyli, w minionym roku, najlepsze wyniki w nauce.
     Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zbiega się z ważnymi dla państwa rocznicami: 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 35 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, które zapoczątkowały zmiany polityczne i ustrojowe w naszym kraju.
Cała społeczność szkolna uczciła chwilą ciszy pamięć tych, którzy oddali życie za Polskę.
    Po części oficjalnej ciąg dalszy uroczystości przebiegał w wyznaczonych salach, do których udali się uczniowie wraz z wychowawcami.
     Naukę w nowym roku szkolnym 2015/2016 czas zacząć.
 Urszula Jasińska

Gala PCEiK 2015

   19 czerwca 2015r. w MOKiS-ie odbyła się uroczysta  Gala podsumowująca Powiatowe Konkursy Przedmiotowe.

   Uczniowie naszej szkoły – laureaci konkursów, wraz z opiekunami, wzięli udział w uroczystości.

   Dyrektor PCEiK-u, mgr Grażyna Dłubakowska, zwracając się do zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów, podkreśliła, że chlubą dla szkoły i środowiska jest mieć ucznia pełnego twórczego niepokoju, poszukującego ciekawego świata, którego nauczyciel umiejętnie poprowadzi w świat nauki, nagrodzi wyniki i pozwoli odczuć satysfakcję z sukcesów. czytaj dalej

Podsumowanie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy w roku szkolnym 2014/2015

„Jeśli wiesz, dokąd chcesz płynąć, każdy wiatr będzie Ci sprzyjał” Seneka

Po raz drugi uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na spotkanie z dyrekcją szkoły
i nauczycielami, aby podsumować swoje tegoroczne osiągnięcia w różnych dziedzinach.
„Wielu z tych uczniów zostało już nagrodzonych za swoje sukcesy, dzisiaj otrzymają oni dodatkowe gratulacje i okolicznościowe dyplomy – odczytała prowadząca galę uczennica kl.I TE. Dyrektor szkoły wręczył uczniom certyfikaty IT SZKOŁY oraz dokumenty nadające kwalifikacje do obsługi koparko-ładowarek i wózków jezdniowych z napędem silnikowym. czytaj dalej

Konkurs „Podróż po krajach Półwyspu Skandynawskiego”

W piątek 12.06.2015 odbyła się druga edycja konkursu geograficzno –historycznego w języku polskim i angielskim „Podróż po…” przygotowana przez Ewę Herbut, Sabinę Stalę i Katarzynę Kowalską-Pachucką. Ideą konkursu jest zdobywanie wiedzy na temat geografii, historii, kultury i sztuki wybranych krajów. Tegoroczni uczestnicy poszerzali wiadomości na temat krajów Półwyspu Skandynawskiego.
Eliminacje składają się z dwóch etapów: części pisemnej w języku polskim oraz z części ustnej, w języku angielskim. Drugi etap konkursu to ustna prezentacja na temat wybranej postaci, bądź zespołu pochodzącego z omawianych krajów. Uczniowie byli oceniani za zawartość merytoryczną, bogactwo językowe, poprawność, płynność wypowiedzi, opanowanie pamięciowe oraz wymowę. Tegoroczne prezentacje przybliżyły nam m.in.: sylwetkę Alfreda Nobla, Astrid Lindgren, Karola Linneusza, czy zespołu Abba. czytaj dalej